اکو فود

نخستین سایت خبر خوان صنایع غذایی و کشاورزی

امروز : دو شنبه 26 آذر ماه 1397
آخرین به روز رسانی:
دو شنبه 26 آذر ماه 1397 ساعت: 7:1:37

انتقاد صریح و دلسوزانه دبیرانجمن لبنی نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بازار شیر و لبنیات

انتقاد صریح و دلسوزانه دبیرانجمن لبنی نسبت به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بازار شیر و لبنیات

متأسفانه وزارت جهادكشاورزى از زمان تصويب قانون انتزاع تابه كنون ثابت كرده است قادر به رها سازى خود از سياستهاى چهل ساله بخش كشاورزى نيست وتوان وظرفيت اتخاذ سياست زنجيره اى صنعت شيرراندارد و مهمتر از همه با نداشتن متخصصين اقتصاد كشاورزى قادر به تنظيم بازار وتأمين نياز مصرف كنندگان وقدرت خريد آنها دروحدت با منافع توليد كنندگان نبوده وهرلحظه به سویى لغزيده وبه ذينفعان ديگر زنجيره آسيب مي رساند.

منبع خبر : اقتصاد غذا - اخبارلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 14 شهریور 1397ساعت انتشار : 12:0:4
رضا باكرى - دبيرانجمن صنفی صنايع لبنىمتأسفانه وزارت جهادكشاورزى از زمان تصويب قانون انتزاع تابه كنون ثابت كرده است قادر به رها سازى خود از سياستهاى چهل ساله بخش كشاورزى نيست وتوان وظرفيت اتخاذ سياست زنجيره اى صنعت شيرراندارد و مهمتر از همه با نداشتن متخصصين اقتصاد كشاورزى قادر به تنظيم بازار وتأمين نياز مصرف كنندگان وقدرت خريد آنها دروحدت با منافع توليد كنندگان نبوده وهرلحظه به سویى لغزيده وبه ذينفعان ديگر زنجيره آسيب مي رساند. دائمأ با رو در رو كردن دامدار وصنايع لبنى ودامدار وتأمين كنندگان علوفه ونهاده هاى دامى وصنايع لبنى وهشتاد ميليون مصرف كننده تنش هاى في مابين ذي نفعان زنجيره شيررا تشديد مي نمايد. كما اينكه عليرغم گذشت سه سال ازمصوبه تشكيل زنجيره شير هيات محترم وزيران قادر به اجراى مصوبه نيست. وزارت جهادكشاورزى ذاتأ يك وزارتخانه توليدى بخش كشاورزى، باغى ودامى است وناتوان ازايفاى وظيفه تنظيم بازارى است. وزيرمحترم جهادكشاورزى طى شش سال اخير سياستهایى اتخاذ كرده كه مستمرأ دامدار را درمقابل صنايع لبنى قرارداده و به جاى ايجاد وحدت منافع اين دو قشر اجتماعى، به تضاد منافع آنها دامن زده است. دخالت هاى وزارت جهادکشاورزی وسازمان تعاون روستایى دربازار شيرولبنيات نه به تنظيم بازار اين حوزه اقتصادى منجر شده بلكه آثار تخريبى آن بعدازگذشت شش سال به آرامى در حال بروز و عيان شدن است.  بخش بزرگى ازصنايع لبنى كوچك به تعطيلى كشيده شده، صنايع لبنى متوسط روبه ورشكستگى گذاشته وهم اكنون واحدهاى بزرگ لبنى نيز به چالش كشيده شده اند. چندين ماه است شير خام كافى به كارخانجات لبنى نمي رسد انبارهاى كارخانجات خالى وبه توليد روزمرگى گرفتار آمده اند. هيچ آمار درست و واقعى ازتوليد شيرخام دردست نيست. باكمال تأسف به جاى بررسى و تحليل علل آشفتگى هاى بازار شيرخام، اتهامات تخيلى و توهمى به صنايع لبنى وارد مي كنند كه گويا طى سالهاى گذشته شيرخشك خارجى قاچاق كرده وتأمين مواداوليه نموده واكنون به دليل گرانى ارز واردات قاچاق شيرخشك مقرون به صرفه نيست لذا به خريد شيرخام دامداريها رو آورده اند وبه همين علت كمبود شير اتفاق افتاده است و دلايلى ازاين قماش كه سالهاى متمادى است مديران ارشد اقتصادى دولتها به جاى اعتراف به اتخاذ سياستهاى كلان اقتصادى خود عادت به متهم كردن بخش خصوصى وتحميل خسارتهاى مالى به آنها كرده اند.پشتيبانى مالى از دامدارها جهت كاهش تحويل شيرخام به صنايع لبنى براى توليد مايحتاج مردم،  تشويق به ارسال آن به واحدهاى توليد شيرخشك وبرهم زدن تعادل عرضه وتقاضاى شيرخام ورودى صنايع لبنى كه منجر به تخليه تمامى موجودى انبار كارخانجات درست در هنگام تشديد تحريم هاى پيش رو شده نتیجه بی تدبیری مدیران وزارت جهاد است. تحميل صدها ميليارد تومان خسارت خريد تضمينى شيرخام توسط سازمان تعاون روستائى به خزانه كشور طى سالهاى اخيربه حساب افتخارات آن سازمان گذاشته مي شود ومهرتأييد به تصميمات خطاى وزارتخانه زده مي شود. وقتى هزينه سياستهاى اقتصادى خطاى وزارتخانه به گرانى كالاها منجر شده و به مصرف كننده تحميل مي شود وگناه آن به گردن توليد كننده بخش خصوصى نوشته مي شود و وزارتخانه نيز قهرمان معرفى مي شود ديگر نمي دانم به كجا بايد پناه برد.